Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Fandango og fandangoaalborg.dk håndterer personoplysninger.

 1. Dataansvarlig
  Fandango er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
  Vores kontaktoplysninger er:
  Fandango
  Bredegade 5
  9000 Aalborg
  CVR-nr.: 39891581
  Telefon: 98780038
  Mail: Kontakt@fandangoaalborg.dk
 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen
  1. Besøg på hjemmeside
   Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden: Type af browser Søgeterm IP-adresse informationer om din computer - Type af internetbrowser - Skærmopløsning - Sprog
  2. Formålet med indsamlingen.
   Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv.
   Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud
  3. Retsgrundlaget
   Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
  4. Modtagere af oplysninger
   Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.
  5. Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum.
   Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.
 3. Køb eller kommunikation via hjemmeside
  1. Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:
   - navn
   - adresse
   - mailadresse
   - telefonnummer
   - betalingsmåde
   - leveringsønsker
   - IP-adresse
  2. Formålet med indsamlingen.
   Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.
  3. Retsgrundlaget.
   Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.
  4. Modtagere af oplysninger.
   PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.
  5. Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum.
   Oplysningerne bliver slettet 5 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav.
   Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.
 4. Tilmelding af nyhedsbrev / kundeklub
  1. Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:
   - navn
   - mailadresse
  2. Formålet med indsamlingen.
   At varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig.
  3. Retsgrundlaget.
   Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
  4. Modtagere af oplysninger
   Mailchimp
   The Rocket Science Group, LLC
   675 Ponce de Leon Ave NE
   Suite 500
   Atlanta, GA 30308 USA
  5. Tidsrum for opbevaring
   Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
 5. Dine rettigheder
  1. Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.
  2. Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. (oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)
  3. Ret til sletning
   Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.
  4. Ret til begrænsning af behandling
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  5. Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
  6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
   Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  7. Retten til at tilbagekalde samtykke
   Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.
 6. Sikkerhed
  Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.
 7. Klageinstans
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk